תכנון עירוני

 • תכנית אב נופית, צפון רחובות
 • שכונת מושלין, רחובות
 • שכונת עין גנים, רחובות
 • הקמת פורום "קהילה נגישה", רחובות.
 • פרטי נגישות סטנדרטיים, רחובות
 • תוכנית רב שנתית לנגישות, רחובות
 • תוכנית אב נופית, מזכרת בתיה
 • ישוב מבטחים, מ.א. אשכול
 • יישוב כרם שלום, מ.א. אשכול
 • תכנון מפורט ונספח נופי לתב"עות, טבריה
 • תכנית אסטרגטגית לנגישות, רמלה