6 יולי 2017

הנגשת מוסדות חינוך

  1. הנגשה פרטנית עבור ילד או הורה עם מוגבלות הכוללת את התאמות הנגישות הנדרשות באופן ספציפי להם במוסד החינוך בו בחרו ללמוד.
  2. הנגשה בסיסית כוללת בניית פיר מעלית, דרך נגישה למבנה מרכזי ושירותים נגישים במבנה המרכזי במוסד החינוך. נדרשת עבור כל מוסדות החינוך בעיר.

שרותי התכנון של המשרד עבור כל אחד מהמסלולים כוללים הכנת תכניות ואומדנים לביצוע ובנוסף הכנת החומרים המקצועיים הנדרשים להגשת בקשות לתקציב ממשרד החינוך.

הנגשת מוסדות חינוך 2
הנגשת מוסדות חינוך 1
previous arrow
next arrow