6 יולי 2017

סקר נגישות עירוני, עיריית רחובות

סקר שבוצע עבור עיריית רחובות לבדיקת נגישות במגוון קטגוריות – בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, גני ילדים, מעונות, מוסדות ציבור ומבנים תומכי חינוך, צמתים ותחנות אוטובוס. הסקר כולל אומדן עלות הנגשה למבנים, סיכום והמלצות ליישום.

סקר נגישות עירוני
סקר נגישות עירוני
previous arrow
next arrow