6 יולי 2017

נאור שמיר, תכנית מס' לה/6/170, רמלה

תכנון שכונת מגורים חדשה (3,700 יח"ד) עבור עיריית רמלה בשטח של 790 דונם בדגש על ערוב שימושים. התכנון הנופי כולל פיתוח כניסה מערבית חדשה לעיר, פיתוח כיכרות ודרכים, שבילי אופניים ושצ"פים הכוללים אלמנטים של מים.

רמלה מערב 1
tochnit-1000
T-SHAZAP-837-838-01_Seled & Gvahim
00_First plan
First Pl
רמלה מערב 2
רמלה מערב 36-TMUNA-1
1
2
3
5
6
D_v2_pp
B_v1-3_pp
previous arrow
next arrow