"מתחם החממה", רמלה

תכנית שהוגשה במסגרת קול קורא של הביטוח הלאומי. התכנית מציגה מודל חדשני צומח שפותח מתוך הצורך לתת מענה לניהול מהלכי הנגישות בעיר בראיה רחבה בהתאם לחזון הנגישות העירוני.
במסגרת התכנית הוצע לפתח מסלול תיירות נגיש, מרכז מידע לנגישות במתחם לשכת ראש העיר והספרייה העירונית ולקיים ירידי מידע לנגישות במרחב הפתוח כחלק מקידום תהליך שילובם המלא והשוויוני של אנשים עם מוגבלות בקהילה המקומית והארצית.

מתחם החממה 3
מתחם החממה 1
מתחם החממה 2
previous arrow
next arrow