6 יולי 2017

סקר נגישות לגשרים, חברת נתיבי ישראל

סקר לבדיקת נגישות גשרים ומעברים תת קרקעיים קיימים בדרכים בין עירוניות, אשר הוכן עבור חברת "נתיבי ישראל".

חברת נתיבי ישראל 1
חברת נתיבי ישראל 2
חברת נתיבי ישראל 3
חברת נתיבי ישראל 4
חברת נתיבי ישראל 5
חברת נתיבי ישראל 6
חברת נתיבי ישראל 7
חברת נתיבי ישראל 8
previous arrow
next arrow