6 יולי 2017

סקר נגישות עירוני, עיריית רחובות

סקר שבוצע עבור עיריית רחובות לבדיקת נגישות במגוון קטגוריות – בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, גני ילדים, מעונות, מוסדות ציבור ומבנים תומכי חינוך, צמתים ותחנות אוטובוס. הסקר כולל אומדן עלות הנגשה למבנים, סיכום והמלצות ליישום.

סקר נגישות עירוני