6 יולי 2017

נאור שמיר, תכנית מס' לה/6/170, רמלה

תכנון שכונת מגורים חדשה (3,700 יח"ד) עבור עיריית רמלה בשטח של 790 דונם בדגש על ערוב שימושים. התכנון הנופי כולל פיתוח כניסה מערבית חדשה לעיר, פיתוח כיכרות ודרכים, שבילי אופניים ושצ"פים הכוללים אלמנטים של מים.

רמלה מערב 1
tochnit-1000
T-SHAZAP-837-838-01_Seled & Gvahim
00_First plan
First Pl
רמלה מערב 2
רמלה מערב 36-TMUNA-1
1
2
3
5
6
תכנון המשרד 12
previous arrow
next arrow