סקר נגישות עירוני, עיריית רחובות

סקר שבוצע עבור עיריית רחובות לבדיקת נגישות במגוון קטגוריות – בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, גני ילדים, מעונות, מוסדות ציבור ומבנים תומכי חינוך, צמתים ותחנות אוטובוס. הסקר כולל אומדן עלות הנגשה למבנים, סיכום והמלצות ליישום.

מורדות נווה יעקב, ירושלים

תכנון שכונתי על ספר המדבר עבור משרד השיכון ועיריית ירושלים. התכנון כולל פיתוח דרכים, כיכרות שצ"פים וטיילת בחלקה המזרחי של השכונה. התכנון הנופי מחבר את שוכנת נווה יעקב הקיימת ליער מיר (קק"ל) ברשת ירוקה של שבילים וגנים ציבוריים.