"מתחם החממה", רמלה

תכנית שהוגשה במסגרת קול קורא של הביטוח הלאומי. התכנית מציגה מודל חדשני צומח שפותח מתוך הצורך לתת מענה לניהול מהלכי הנגישות בעיר בראיה רחבה בהתאם לחזון הנגישות העירוני. במסגרת התכנית הוצע לפתח מסלול תיירות נגיש, מרכז מידע לנגישות במתחם לשכת ראש העיר והספרייה העירונית ולקיים ירידי מידע לנגישות במרחב הפתוח כחלק מקידום תהליך שילובם המלא […]

החווה החקלאית, רחובות

פרויקט רעיוני בנושא נגישות השירות שמטרתו היא שילוב של אוכלוסיות שונות ממסגרות החינוך המיוחד (במיוחד אוכלוסיית תלמידים על הספקטרום האוטיסטי) בפעילות עם תלמידים מהחינוך הרגיל. הפרויקט מציע הקמת חצר טיפולית לאוכלוסיות מגוונות שבה ניתן ליישם את עקרונות נגישות השירות באופן אופטימאלי, כדי לאפשר לתלמידים בעלי המוגבלות לפעול בביטחון ובמוגנות מרבית.